historikkEngelsåsen gårds historie går langt tilbake i tid. Etter svartedauen lå den som ødegård, og kom så i eie av Bakke kloster og Klæbu kirke. I jordbøkene kan en lese om mange private eiere etter dette. På gårdens grunn finnes det også fortidsminner fra eldre jernalder, så her har det bodd folk lenge. Tyskerne som anla en forlegning ved gården under 2-verdenskrig, begynte med en utgravning ved stedet. Med respekt for kulturminnet stanset de utgravningen. Gravhaugen fra vikingetiden med alter er fremdeles godt bevart og synlig den dag idag. Nå er dette en fin plass for ettertanke og ett flott utsiktspunkt over Litj-vatnet.

Bendiks Margido Fossen var 18 år da han i 1931 kjøpte gården på auksjon. Han flyttet inn med foreldre og søsken og noen år senere erobrert han like gjerne nabojentas hjerte . Bendiks Margido og Oddrun Margreth ble ektepar og la med dette grunnlaget for det nåværende livet på gården. De fikk barna Toril Ovedie og Karl Robert. Linda er 3-generasjon Fossen som eier og driver gården sammen med sin mann Matthew.

( Bilde: Torill og Oddrun Fossen ca. 1950 på Engelsåsen )

lindamattI dag eies og drives Engelsåsen Gård av ekteparet Matthew og Linda Fossen Wolfe. De kom i 2005 flyttende med sine to sønner tilbake til Trondheim etter 5 år i  New Mexico, USA, hvor Matthew er født og oppvokst.

Matthew har ellers lang erfaring fra inn-og utland som treningsfysiologi og rehabilitering av  mennesker i vanskelige livssituasjoner, blant annet innen hjerterehabilitering og idrettsfysiologi. Matthew har ellers en unik evne til å få alle til å trives og  føle seg hjem på gården. Han er allsidig og praktisk, og har i de siste årene fått prøvd seg som ”ekte”bonde og entrepenør med den ”nye” gravemaskinen og Zetor`n.

Linda er ergoterapeut, og har de siste 8 årene jobbet som seksjonsleder ved ergoterapiavdelingen innen retts- og sikkerhetspsykiatri ved Brøset Regionale Sikkerhetsavdeling. Tidligere jobbet i skolevesenet i New Mexico, USA, som ergoterapeut og spesial pedagog ved terapeutisk dagprogram for vanskeligstilte barn og unge.

Parallelt med tradisjonell landbruk på gården,  har Matthew og Linda siden 2007 drevet forskjellige ”Inn på Tunet” og rehabiliteringstiltak. Fra 2007-2011 drev de Friskgården Jonsvatnet A/S, i samarbeid med Frisknett A/S og Nav Sør- Trøndelag.

Fra 2012 har Engelsåsen Gård valgt å prioritere ”Inn på tunet” tiltak i samarbeid med kommuner, nav, samt barnevernet. Fikk i mai 2013 tilslag fra Trondheim Kommune om en 4 års avtale om dag- og aktivitetstilbud innen psykiatrien.

Gården driver ellers et allsidig aktivitetstilbud bestående av utleie av lokaler for møter, kurs- og alle former for sammenkomster, samt regelmessige kunst- og håndverks kurs, messer og utstillinger.