Arbeid,  Aktivitet og Grønn omsorg på Engelsåsen Gård.

Tilpasset undervising, og aktivitet, ved en unik læringsarena for barn, ungdom og voksne med spesielle behov.

Spesifikke tilbud på gården:

  • Dag og aktivitetstilbud:

Samarbeid med blandt annet Trondheim Kommune,mandag, tirsdag og torsdag fra 09.00- 15.00.

  • Arbeidstrening, arbeidspraksis og funksjonskartlegging

Samarbeid med blandt annet NAV og Escala Karriere.

  • Tilrettelagt undervisning og Aktivisering

Barn og unge gjennom meningsfulle mestringsopplevelser.

  • Vertsfamilietiltak- avlastingning og samværstilsyn

Samarbeid med Stiftelsen Fyrlykta, Buf-etat og ulike kommuner, gjennom botilbud, kartlegging og ulike veiledningstiltak.

  • Gårdsbesøk, omvisning og aktivisering

Tilrettelagt tilbud for ulike grupper inkludert underholdning, aktivisering, konkuranser, omvisning m.m. F.eks: skoler, barnehager, pensjonistforeninger, firma m.m.